فرم طراحی غرفه سازی پرینت

تیم چکامه قادر است تمامی موارد مورد نظر را در نمایشگاه های خارجی طراحی و اجرا کند. طرح های شما در نزدیکترین مکان به نمایشگاه خارج از کشور اجرا شده و بدون کوچکترین صدمه به صورت کامل در نمایشگاه مستقر می شود. تجربه چندین ساله ما و ادامه همکاری های ما با شرکت های مختلف نشان از تخصص و مهارت ما و رضایت این شرکت های بزرگ دارد.

اطلاعات شرکت کننده
لطفا نام شرکت را وارد نمایید. نام شرکت حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
لطفا آدرس را وارد نمایید. آدرس حداکثر باید 500 کاراکتر باشد.
لطفا تلفن را وارد نمایید. تلفن حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
تلفن حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
آدرس اینترنتی حداکثر باید 256 کاراکتر باشد.
ایمیل حداکثر باید 256 کاراکتر باشد.
نام مسئول حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
شماره مسئول حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
اطلاعات مربوط به جانمایی غرفه
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
متر مربع
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
متر
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
اطلاعات راجع به كف پوش
انباری و آبدارخانه
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
متر مربع
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
متر مربع
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
متر مربع
VIP
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
متر مربع
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
متر مربع
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
CIP
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
میز اطلاعات
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
استند نمایش
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
ردیف نوع محصول تعداد طول عرض ارتفاع وزن
1
2
3
4
5
نور پردازی
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
لایت باکس
حداکثر باید 100 کاراکتر باشد.
آرم و لوگو
تجهیزات اضافه
یخچال
LCD
کولر
پنکه
آب گرم کن سرد کن
بخاری
سایر موارد
توضیحات اضافه